Munkby Consulting AB

Få syn på organisationens alla aspekter…

Igår var jag tillsammans med Jakob på ”Human touch” i Borås på planeringsmöte.

Den 10/6 skall vi hålla en utbildningsdag för personalen på en högstadieskola. Vi hjälper dem att få en gemensam förståelse för olika aspekter av sin organisationen (struktur, strategier, identitet, ledarskap, belöningssystem, relationer, stödsystem och omvärlden), att arbeta med rättigheter och skyldigheter i uppdraget, att sätta upp mål och strategier för kommande läsår.

Mycket spännande jobb och är ni nyfikna på att ta del av det eller själva genomföra en liknande dag så hör av er.
Arbetet vinklas naturligtvis till varje organisations enskilda behov.

”Det gemensamma rummet” kallar vi konceptet och det bygger på forskning i konflikthantering och är en bra metod för att finna en gemensam plattform och för att nå ökad effiktivitet på arbetsplatsen.

Detta är en modell som passar alla arbetplatser.

//Ulrika