Munkby Consulting AB

Utbildningsdag i Borås

Igår genomfördes utbildningen ”det gemensamma rummet” på en skola i Borås.

En mycket lyckad dag där vi arbetade med kommande års fokusområden vilket blir underlag för verksamhetsplanen. Vi arbetade med att lära mer om organisation och om de olika aspekterna i en organisation.

Utvärderingen av arbetet var positiv och fantastiskt rolig att läsa.

Ser fram emot nästa gång denna utbildningsdag kan köras!

Ulrika