Munkby Consulting AB

Varberg är i gång!

Förra veckan startade ett stort arbete med Varbergs kommun kring Ekonomistyrning & Ledarskap. Alla rektorer samt förskolechefer går igenom och lär sig om EkoS.
Första tillfället var den 3/10 och den spontana återkopplingen löd så här

”Det var en väldigt bra mix på det sätt som du integrerade ekonomin till ledarskapet och att du visade på ett enkelt gemensamt verktyg som vi kan använda” (Chefscontroller Varbergs kommun)

Det som nu följer är workshops inom respektive kategori där de arbetar med sina egen organisation i verktyget EkoS.

Spännande att arbeta med en så dynamisk och stor grupp!

Ulrika