Munkby Consulting AB

Sammanfattar delar av vårens arbete

Våren 2014 har varit intensiv och lärorik!

-Som talare på konferensen ”resursfördelning i utbildningsförvaltningen” uppe i Stockholm, fick jag väldigt gott gensvar och stort intresse finns att skaffa sig gemensamt verktyg för rektorer i olika kommuner.
-Arbete som pågått under vintern med olika rektorsgrupper visar på att dialogen mellan rektorer blivit enklare då det handlar om ekonomi och organisation. En kommun visar att prognosen bland grundskolor för året blir långt bättre än väntat. Flera miljoner i skillnad till det bättre, vilket motiverar insatsen med gemensamt arbetssätt och verktyget EkoS för rektorer.
-Påbörjat arbete för att kunna sjösätta en bättre webblösning för verktyget, är i process nu och under hösten skall den kunna sjösättas.

Handledning för rektorer har tagit mycket tid under hela våren och det är så givande att möta rektor i den komplexa uppgift de har.

Det är dags att tacka alla er som varit med i uppbyggnaden av verktyget EkoS, från ett ”1 till 1″ verktyg som är helt olåst till vad det är idag där man kan arbeta med det i storgrupp. Utmanande men spännande resa där det idag finns ett verkligt hjälpmedel för rektorer att arbeta med planering av ekonomi och organisation på en samlad plats. Ett verktyg som ger resultat och som underlättar för alla som arbetar i organisationen!

Sammanfattningsvis – en händelserik vår med många spännande möten!

TACK!