Munkby Consulting AB

Webblösning testkörs

Sommaren och början av hösten har inneburit mycket jobb.
– Konsult uppdrag för att arbeta  med Stjerneskolan i Torsby
-Utveckla en webbaserad lösning för EkoS ledningsplanering.
-Fortsatt handledning till rektorer

VI är i slutfasen av webbutvecklingen och snart sjösätts vår nya modell för ledningsplanering. Det är fortfarande samma princip men ligger i ett annat format än nuvarande Excel. Det är dessutom stora skillnader och förbättringar gjorda så användare kommer att känna hur lätt det blir med skolorganisering och planering.

Alla befintliga kunder erbjuds använda och gå över till webblösningen. Då tecknas ett användar abonnemang som löper så länge man vill använda verktyget.