Munkby Consulting AB

Stjerneskolan i Torsby – ett av Sveriges framgångsrika idrottsgymnasier!

Sedan 6 månader tillbaka arbetar Munkby Consulting som ledningsstöd åt rektorerna på Stjerneskolan. Vi arbetar gemensamat för tydlighet, mål, kommunikation och god ekonomi. Att kartlägga enheten och plocka fram framgångsfaktorer var det första vi gjorde och nu är processen igång med ledningsstöd åt rektorerna. Arbete pågår under hela läsåret 14-15.