Munkby Consulting AB

Skola vänder negativ prognos till positiva resultat!

April 2014 stod en högstadieskola i vår kommun inför prognos om -1,8 miljoner för året. Skolan fick i uppgift att arbeta med Ruljangs ledningsplanering för att få syn på och stöd i arbetet med organisation.
Vid årets slut visade resultatet att man hanterat sin ekonomi och kunde visa på litet överskott om drygt 100.000:-
Ruljangs var verktyget som stöttade rektor och medarbetare genom processen för att få syn på sina resurser och optimera sin verksamhet, utan att ge avkall på elevers behov av stöd.

/Charlotte Lindberg ekonom