Munkby Consulting AB

RULJANGS – Ekonomi & Ledningsplanering

Enkel kommunikation & Organisations strategi

ALDRIG MERA BUDGETUNDERSKOTT!

Ekonomi  är ”läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet”.  Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov, precis det som rektor får kämpa med varje dag.

Munkby Consulting AB med sin modell RULJANGS (enkel kommunikation & organisations strategi) som är ett ledningsplaneringsverktyg, arbetar för att få syn på och hushålla med befintliga resurser. Att bli effektiva inom given ram och är alltså ett system för resurshantering.
Att vända på tanken och finna drivkraften till att inte endast se knappheten till sina önskemål och behov utan istället få syn på den stora resurstillgång man på sin enhet har, hjälper modellen till att visa. Detta stödjer hela arbetsplatsen med organisationsplanering och budget.

Verktyget och arbetssättet är till för rektor och ledare i utbildningsorganisationer. Det gynnar chefer som leder rektorer genom att det blir lätt att läsa av hur väl rektor optimerat sin verksamhet. Att låta en hel rektorsgrupp arbeta med samma modell gynnar ALLA i er organisation, från elev, förälder, lärare, rektor, verksamhetschef till politiker.

Det är ett enkelt och applicerbart arbetssätt i alla grundskolor.
Det är lätt att lära och lätt att kommunicera kring
Det är en bra grund för att öka medarbetarinflytandet och samtidigt bli tydlig i sitt ledarskap

Med detta arbetssätt har glappet mellan ekonomens kunskap och rektorns svåra uppgift med bemanning och budget lösts.
Ekonomi för ickeekonomer och stöd för kommunikation mellan medarbetare – rektor – chef – ekonom.

Hur går det till?
Kommunikation och attityd är mycket viktigt för att arbetsplatsen som helhet skall kunna nå långt och verktyget hjälper till att skapa ramar men också bjuda in till inflytande för alla. Arbeta under handledning i en processinriktad dag där du får med dig kunskap som du använder i alla skolorganisationer du arbetar vid.
Det modellen lär ut är flexibelt och anpassas efter varje enhets specifika behov.

Vi ser fram emot ett möte med er där vi hjälper er vidare i det strategiska arbetet för att nå högt uppsatta mål med er organisation.

Ulrika, VD Munkby Consulting AB

Kommentera