Munkby Consulting AB

Om oss

Välkommen till Munkby Consulting AB!                                             Logga Liggande original 20130414

Vi arbetar med organisationsutveckling på olika nivåer.
Med närmre 20 års erfarenhet av skolans värld och de senaste 10 av dem med förändringsarbete på chefsnivå, bidrar vi med en trygg grund och mycket kunnande när ni behöver vår hjälp.
Med mångårig erfarenhet som chef för upp till 50 personer vet vi hur komplext och intressant men också svårt det är att arbeta med förändring och att vända ”skutan”. Vi vet av erfarenhet att den hjälp vi kan erbjuda er bidrar till bra resultat.

Vi är specialister på organisationsförändring i skola och ekonomistyrning i skola med en egen modell som är dokumenterat väl fungerande för god arbetsharmoni och en skola i balans. Modellen är testad under många år och på många olika enheter.
Vi samarbetar också med ”Think Do and Grow” genom att  stödja och coacha individer och grupper i ledarutveckling.

Vi hjälper er med,
-lära ut ”RULJANGS” (Enkel Kommunikation & Organisations Strategier) som är vår egen modell för att bli duktiga strateger inom skolvärlden och samtidigt klara budgeten (fd EkoS)
-Fokuserat Ledarskap, ett karriärcoaching program genom Think Do and Grow

Vi arbeta också med,
-föreläsningar
-mentorsskap för ledare, handledning och/eller personlig coaching
-individ-, grupp- och organisationsutveckling
-arrangera kompetensutvecklingsdagar
-Konsultuppdrag som Rektor/chef för kortare perioder, när ni har ett ”glapp” mellan chefer eller när ni inte ännu funnit den ni vill ha.

Välkomna att höra av er!

Ulrika, VD Munkby Consulting AB

Kommentera